Starter Fellesskapshuset Nærmiljøsenter
9.desember åpner Fellesskapshuset Nærmiljøsenter, som blir en ny aktør i Østensjø bydel. Nærmiljøsenteret ønsker å bidra til et av de mest uttrykte behovene fra befolkningen: åpne møteplasser.

Siden Fellesskapshuset ble bygd på Abildsø i 2008, har det rommet arrangementer og samlinger for tusenvis av mennesker, fra en lang rekke sammenhenger. Fellesskapshuset ble bygget med visjonen om å være “et fellesskapshus for alle generasjoner med rom for hele mennesket.” Den nye foreningen skal bidra til å skape dette. 

- De siste to årene har vi merket betydningen av fellesskap og det å kunne møtes, sier Nærmiljøsenterets første styrelder, Aslaug Irene Halden Gjerull. - Vi ønsker å bidra til at mennesker kan møtes på tvers av generasjoner, kulturer og sosial tilhørighet. 

Fellesskapshuset har mange små og store rom, og alt i fra stue til gymsal. Foreningen kan benytte disse rommene i sitt arbeid, og mulighetene for aktivitet og fellesskap er mange. I et møte for frivillige aktører i bydelen, var behovet for åpne møteplasser det som oftes ble uttrykt.

- Da vi i vår spurte på Facebook-gruppa “Hva skjer på Abildsø”, om hva Fellesskapshuset kan brukes til og være, var det stort engasjement. Det var ønsker om kafe, co-working space, musikkskole, aktiviteter i gymsalen og treffsted for ungdommer. Nå har vi startet en forening med mål om å kunne få til dette, sier Christine Nybraaten Colstrup, som også sitter i styret for den nye foreningen. 

Lokalene eies av menigheten Oslo misjonskirke Betlehem, og pastor Erik Andreassen sier det alltid har vært et ønske om at Fellesskapshuset skulle være et møtested for alle. 

- Da jeg møtte politikerne i Bydelsutvalget samtidig som vi bygde Fellesskapshuset, var vi tydelige på at vi ønsket at huset skulle være en gave til lokalmiljøet og Østensjø. Det opplever vi at det har vært, og vi håper også nå at det kan bli det i enda større grad, sier han. 

Starter Fellesskapshuset Nærmiljøsenter

(Bildet, fra venstre: Christine Nybraaten Colstrup, Aslaug Irene Halden Gjerull, Erik Andreassen)

Det var Oslo misjonskirke som tok initiativet til opprettelsen av Fellesskapshuset Nærmiljøsenter, som er en selvstendig, ideell forening. 

- I 2017 hadde vi besøk av daværende BU-leder Kristin Sandaker på et styremøte, hvor vi hadde utfordret henne til å si noe de sosiale utfordringene i bydelen, og hvordan hun mente vi som frivillig aktør kunne være med å bidra med dette. Opprettelsen av Nærmiljøsenteret er egentlig et direkte svar på hennes utfordring til oss, sier Andreassen.

Nærmiljøsenteret starter våren 2022 med enkelte aktiviteter på dagtid. Dette er muliggjort blant annet på grunn av tilskudd fra Bydel Østensjø, midler som skal gå til aktiviteter for bedre psykisk helse i bydelen.

- Vi gleder oss til å komme igang, og håper det etterhvert kan fortelles mange gode historier om hva Nærmiljøsenteret har kunne bety for mennesker, sier styreleder Halden Gjerull. 

09.desember inviterer Nærmiljøsenteret til åpningsfest og gratis julekonsert på dagtid, med stjernekampvinner og artist Knut Anders Sørum. Les mer om det på Facebookarrangementet.

Styret i Fellesskapshuset Nærmiljøsenter vil gjerne komme i kontakt med deg, dersom du har ideer, ønsker samarbeid, eller vil være frivillig. Ta kontakt på hei@fellesskapshuset.no eller via våre Facebooksider.

Les mer om Nærmiljøsenterets visjon og verdigrunnlag.
 

Starter Fellesskapshuset Nærmiljøsenter
 

Kontakt oss

Adresse: Langerudhaugen 1, 1187 Oslo

Ta kontakt med oss for nærmere informasjon, priser, visningstime mm.

E-post: kontakt@fellesskapshuset.no

Telefon (sentralbord): 23 16 80 64
Telefontid: mandag-fredag kl.10-15

Personvernerklæring

Powered by Cornerstone