Gymsalvilkår

Vilkår for utleie av gymsalen.

1. Partene

Utleier: Fellesskapshuset

og eventuell leietaker

2. Bestilling /avtaleinngåelse

Bestilling av lokalene skjer gjennom leietakers utfylling og signering av denne leieavtalen. Bindende leieavtale foreligger når utleier muntlig eller ved e-post har bekreftet bestillingen.

3. Lokaler/arealer

Bestillingen omfatter gymsal, garderober og toalett i gang utenfor gymsal. Leietaker forplikter seg til å ikke overskride det antall gjester/personer som er avtalt iht leieavtalen. Overskridelse fører til etterfakturering iht prisliste for utleie.

4. Bruk av lokalene

Lokalene skal kun benyttes til treningsaktiviteter. Lokalene må ikke brukes til annet formål eller på en måte som kan svekke utleiers omdømme og renommé. Brannforskrifter skal følges. Eget skjema skal leses og signeres.

 • Joggesko med sorte såler og annet fottøy som kan medføre særlig slitasje/skade på gulvet er ikke tillatt.
 • Gymsalen skal ikke benyttes etter kl.22, og det skal heller ikke være høylytt prat eller bråk ute etter dette tidspunktet.
 • Røyking innendørs er ikke tillatt, og røyking utendørs må foregå på henviste plasser.
 • Alkohol kan ikke benyttes i lokalene eller i lokalenes umiddelbare nærhet.
 • Det må ikke medbringes dyr til lokalene
 • Det er ikke tillatt med trommer eller lignende instrumenter utenfor bygget. Det er ikke tillatt å tute i bilhorn utenfor bygget.
 • Det er ikke tillatt å forsøple uteområdet til Fellesskapshuset eller uteområdet i nabolaget.

5. Leieperiode

Leieperioden er fastsatt i utleieavtalen

6.  Leiepris

Avtalt leiepris fremkommer av utleieavtalen.

Det tas forbehold om prisendringer, men dog kun ved nytt semester og/eller kalenderår. Leien inkluderer normal rengjøring, lys og oppvarming av lokalet. Avvikende leiepris må i tilfelle være avtalt skriftlig og være en del av denne avtalen.

7. Betaling

Leien skal betales forskuddsvis. Dersom betaling ikke er mottatt iht. til faktura innen forfall bortfaller denne leieavtalen automatisk.

Depositum betales forskuddsvis i det kontrakt inngås. Ved eventuell avbestilling av lokalet vil depositum ikke tilbakebetales.

Depositum er ment som en sikkerhet for ødelagt eller forsvunnet inventar og betales tilbake til leietaker hvis alt er i orden etter leiedato. Depositum kan holdes tilbake dersom leietaker bryter reglene satt i kontrakten.

8. Overtakelse av lokalene

Feil og mangler ved lokalene, inventar og/eller utstyr som leietaker evt. oppdager før lokalene tas i bruk skal protokolleres, eller i det minste må utleier varsles omgående. Feil/mangler ved lokalene må meldes fra så snart dette oppdages.

9. Nøkkel

Nøkkelkort overleveres mot depositum ved leieforholdets start. Det skal ikke overlates til uvedkommende.

Nøkkelkort innleveres til utleier ved utleieforholdets slutt, med mindre annet er avtalt. Depositum tilbakebetales ved innlevering av nøkkelkort. Ved fornyelse av kontrakt, aktiveres nøkkelkortet når singert kontrakt foreligger.

Tap av kort skal meldes til utleier så snart som mulig. Depositum tilfaller utleier ved tap av kort.

10. Avbestilling

Avbestilling må skje senest 1 uke før angitt leietidspunkt. Ved avbestilling senere enn dette skal leietaker betale 50 % av leiebeløpet.

11. Ansvarsforhold

Utleiers ansvar:

 • Utleier har ikke ansvar for eventuelle person- eller materielle skader som leietaker, leietakers gjester eller det leietakers innleide personale måtte pådra seg eller lokalene.
 • Utleier tar ikke ansvar for gjenglemte ting.
 • Utleier er ikke ansvarlig ved eventuelle innbrudd i lokalene/tyveri av leietakers eiendeler.

Leietakers ansvar:

 • Leietaker plikter å gjøre seg og lokalets gjester kjent med branninstruks, rømningsveier og brannslukningsutstyrets plassering, samt andre regler/instrukser for bruk av lokalene.
 • Ytterdører skal holdes låst, og skal ikke under noen omstendighet under leietiden holdes åpne ved hjelp av steiner, rister eller annet.
 • Leietaker er, uten hensyn til skyld, ansvarlig for skader som måtte oppstå på lokalet, utstyr og inventar, eller anlegget for øvrig, og må dekke utleiers utbedringskosttap ved slik skade.
 • Utleiers innbo/inventarforsikring dekker ikke leietakers personlige eiendeler/verdier.

11. Tilbakelevering av lokalene

Lokalene skal være forlatt på det tidspunktet som er avtalt i kontrakten.

Etter avsluttet bruk skal lokalene ryddes som følger:

 • Utstyr som er benyttet skal ryddes på plass etter bruk.
 • Brukte lagvester skal legges i kurv merket «Brukte».
 • Søppel skal kastes i søppelkurv
 • Gulvet i gymsalen skal moppes, og rusk feies opp og kastes.
 • Lukk og lås alle dører
 • Slå av lys
 • Garderobene skal se ryddige og ordentlige ut etter bruk
 • Følg for øvrig retningslinjene som henger i gymsalen.

12. Parkering

Parkering på Fellesskapshusets parkeringsplass og ved Østensjøvannets offentlige parkeringsplass. Det er strengt forbudt å parkere på de private parkeringsområdene i Langerudhaugen. Vær oppmerksom på skiltingen som definerer det private området. Utleier er ikke ansvarlig for parkeringsbøter ved parkering på private plasser, ei heller ved eventuelle innbrudd i/tyveri av biler parkert på nevnte parkeringsplasser.

Utleie

Hva vil du leie?

Dersom du ønsker å leie flere rom, klikk "Legg til en til"


Legg til en til

Når vil du leie?


 
Hvem er du?
Andre spørsmål?

Vi har kontortid mandag til torsdag 10.00-14.00.
For møter eller visning av lokalene,
vennligst ta kontakt for å gjøre en avtale.

 

Kontakt oss

Adresse: Langerudhaugen 1, 1187 Oslo

Ta kontakt med oss for nærmere informasjon, priser, visningstime mm. enten ved epost eller fyll ut skjema.

E-post: kontakt@fellesskapshuset.no

Personvernerklæring

Powered by Cornerstone