Leievilkår

(OBS! Egne vilkår for gymsalutleie)

1. Partene

Utleier: Fellesskapshuset

og eventuell leietaker

2. Bestilling /avtaleinngåelse

Bestilling av lokalene skjer gjennom leietakers utfylling og signering av denne leieavtalen. Bindende leieavtale foreligger når utleier muntlig eller ved e-post har bekreftet bestillingen.

3. Lokaler/arealer

Bestillingen omfatter lokalene som er avtalt. Leietaker forplikter seg til å ikke overskride det antall gjester/personer som er avtalt iht leieavtalen Overskridelse fører til etterfakturering iht prisliste for utleie.

4. Bruk av lokalene

Lokalene skal kun benyttes til møtelokale/seminar/ konsertlokale/messelokale/selskapslokale og lignende. Lokalene må ikke brukes til annet formål eller på en måte som kan svekke utleiers omdømme og renommé. Hvis en eller flere av følgende punkter blir misligholdt vil utleier tilbakeholde hele depositumsummen.

 • Brannforskrifter skal følges. Eget skjema skal leses og signeres.
 • Det er ikke tillatt med religiøse seremonier, ritualer eller lesning av hellige skrifter av ikke-kristelig art. Dette inkluderer bryllupsseremonier. Vi ønsker respekt for at dette er et kirkebygg og oppfordrer til at ikke-kristen bønn bør begrenses.
 • Alkohol eller andre rusmidler kan ikke benyttes i lokalene eller i lokalenes umiddelbare nærhet.
 • Røyking innendørs er ikke tillatt, og røyking utendørs må foregå på henviste plasser.
 • Det må ikke medbringes dyr til lokalene.
 • Barnehagen skal ikke benyttes etter kl.21, og det skal heller ikke være høylytt prat eller bråk ute etter dette tidspunktet.
 • Det er ikke tillatt med trommer eller lignende instrumenter utenfor bygget.
 • Fyrverkeri er ikke tillatt, hverken på Fellesskapshusets område eller sendt opp av leietaker eller leietakers gjester i nærområdet i det tidsrommet det leies lokale i Fellesskapshuset.
 • Det er ikke tillatt å tute i bilhorn utenfor bygget.
 • Det er ikke tillatt å forsøple uteområdet til Fellesskapshuset eller uteområdet i nabolaget.
 • Det er ikke tillatt å tømme frityrolje i utslagsvask eller avløp, i henhold til vedtak om utslipp fra Oslo kommune. Leietaker er selv ansvarlig for å frakte bort og kaste frityrolje i egnet beholder og på egnet sted.

5. Leieperiode

Leieperioden er fastsatt i utleieavtalen

6.  Leiepris

Avtalt leiepris fremkommer av utleieavtalen.

Det tas forbehold om prisendringer. Leien inkluderer normal rengjøring, lys og oppvarming av lokalet. Avvikende leiepris må i tilfelle være avtalt skriftlig og være en del av denne avtalen.

7. Betaling

Leien skal betales forskuddsvis. Dersom betaling ikke er mottatt iht. til faktura innen forfall bortfaller denne leieavtalen automatisk.

Depositum betales forskuddsvis i det kontrakt inngås. Ved eventuell avbestilling av lokalet vil depositum ikke tilbakebetales.

Depositum er ment som en sikkerhet for ødelagt eller forsvunnet inventar og betales tilbake til leietaker hvis alt er i orden etter leiedato. Depositum kan holdes tilbake dersom leietaker bryter reglene satt i kontrakten.

8. Overtakelse av lokalene

Feil og mangler ved lokalene, inventar og/eller utstyr som leietaker evt. oppdager før lokalene tas i bruk skal protokolleres, eller i det minste må utleier varsles omgående. Nøkkel utleveres ved overtakelsen. Feil/mangler ved lokalene må meldes fra så snart dette oppdages.

9. Avbestilling

Avbestilling må skje senest 2 mnd før angitt leietidspunkt. Ved avbestilling inntil 1 mnd før leietidspunkt skal leietaker betale 50 % av leiebeløpet. Ved avbestilling senere enn 1 mnd før leietidspunkt skal leietaker belastes full leiepris. NB! Ved avbestilling tilbakebetales ikke depositum, uavhengig av når avbestillingen finner sted.

10. Ansvarsforhold

Utleiers ansvar:

 • Utleier er ansvarlig for at lokalene er ryddige, rengjort, oppvarmet og klargjort iht avtale.
 • Utleier har ikke ansvar for eventuelle person- eller materielle skader som leietaker, leietakers gjester eller det leietakers innleide personale måtte pådra seg eller lokalene.
 • Utleier er ikke ansvarlig ved eventuelle innbrudd i lokalene/tyveri av leietakers eiendeler.

Leietakers ansvar:

 • Leietaker plikter å gjøre seg og lokalets gjester kjent med branninstruks, rømningsveier og brannslukningsutstyrets plassering, samt andre regler/instrukser for bruk av lokalene.
 • Leietaker er, uten hensyn til skyld, ansvarlig for skader som måtte oppstå på lokalet, utstyr og inventar, eller anlegget for øvrig, og må dekke utleiers utbedringskosttap ved slik skade.
 • Utleiers innbo/inventarforskring dekker ikke leietakers personlige eiendeler/verdier.

11. Tilbakelevering av lokalene

Lokalene skal være forlatt på det tidspunktet som er avtalt i kontrakten. Hvis leietaker ikke overholder dette kan utleier tilbakehold hele depositumsummen.

Etter avsluttet bruk skal lokalene ryddes som følger – iht hvilke lokaler som inngår i leieavtalen/er benyttet (jfr pkt 3). 

 • Bord i hovedsalen skal tørkes av og stables på traller, og stoler skal settes fem og fem i høyden.
 • Bord og stoler i kafeen skal settes etter møbleringsplanen. Stolene i kafeen skal henges tilbake på bordkanten.
 • Søppel samles i plastsekker og kastes i container i skjulet nederst på parkeringsplassen. Hvis leietaker har store mengder søppel fra dekorasjoner e.l. kan ikke dette kastes i utleiers containere, men må bringes bort av leietaker for egen regning. Containerne skal ikke fylles mer enn at lokkene kan lukkes og låses.
 • Gulvarealet skal kostes og være fritt for søppel og matavfall.
 • Alt kjøkkenutstyr skal vaskes opp, kjøkkenflater/benker rengjøres, og kjøkkengulv skal moppes. Kjøleskap og fryser må være tømt. Tomflasker må bringes bort av leietaker.
 • Det er ikke tillatt å bruke Fellesskapshusets rekvisitter til å frakte restemat eller annet med hjem. Fellesskapshuset kan tilbakeholde deler av depositum for å erstatte utstyr som har blitt fjernet fra lokalene.
 • Hvis ikke annet er avtalt i denne avtale, skal leietaker også rengjøre komfyr, oppvaskmaskin og kaffetraktere
 • Ved innleie av servise m.v. må dette være fjernet fra lokalene etter avtalt tidspunkt i avtalen.

Utleier gjennomgår lokalene etter leieforholdets avslutning. Feil, mangler og skader ved lokaler, inventar og utstyr skal protokolleres og varsles leietaker. Depositum kan tilbakeholdes for å dekke eventuelle ekstrautgifter utleier får til opprydding.

12. Parkering

Parkering på Fellesskapshusets parkeringsplass og ved Østensjøvannets offentlige parkeringsplass. Kvelder og helger kan Abildsø skoles gjesteparkering benyttes etter leietakers egen avtale med skolen. Det er strengt forbudt å parkere på de private parkeringsområdene i Langerudhaugen. Vær oppmerksom på skiltingen som definerer det private området. Utleier er ikke ansvarlig for parkeringsbøter ved parkering på private plasser, ei heller ved eventuelle innbrudd i/tyveri av biler parkert på nevnte parkeringsplasser.

Utleie

Hva vil du leie?

Dersom du ønsker å leie flere rom, klikk "Legg til en til"


Legg til en til

Når vil du leie?


 
Hvem er du?
Andre spørsmål?

Vi har kontortid mandag til torsdag 10.00-14.00.
For møter eller visning av lokalene,
vennligst ta kontakt for å gjøre en avtale.

 

Kontakt oss

Adresse: Langerudhaugen 1, 1187 Oslo

Ta kontakt med oss for nærmere informasjon, priser, visningstime mm. enten ved epost eller fyll ut skjema.

E-post: kontakt@fellesskapshuset.no

Personvernerklæring

Powered by Cornerstone