Vil bidra til økt livskvalitet, glede, samhold og mening.

Visjon til Fellesskapshuset Nærmiljøsenter: 

Være en åpen møteplass i bydel Østensjø, som i og ut fra Fellesskapshuset tilrettelegger for fellesskap og møter, på tvers av generasjoner, kultur og sosial tilhørighet.   

  • Bidra til økt livskvalitet, glede, samhold og mening. 
  • Gjennom sosialt entreprenørskap bidra til å løse varige utfordringer.
  • Bidra til et positivt og inkluderende lokalmiljø. 

Verdigrunnlag:   

Fellesskapshuset Nærmiljøsenter er en selvstendig forening som er åpen for alle. Foreningens frivillige, brukere og gjester kan komme fra alle bakgrunner uavhengig av etnisk bakgrunn, kjønn, religion, livssyn, funksjonsevne og seksuell legning.

Foreningens oppgave og funksjon 

  • Foreningen skal være en lokal, sosial og kulturell møteplass, som motvirker ensomhet, og styrker sosial kapital for enkeltmennesker og grupper i lokalmiljøet.  
  • Foreningen skal jobbe for at mennesker i bydelen skal erfare respekt og omsorg, og å bli en del av et fellesskap.  
  • Foreningen skal samarbeide og være brobygger mellom mennesker, frivillige, det offentlige tilbudet i Bydel Østensjø og andre foreninger og aktører (f. eks skolene, barnehager, foreningene, kultursektoren, trossamfunn, frivilligsentralene m.m). 
  • Foreningen skal legge til rette for økt frivillig engasjement og bidra til å løse sosiale utfordringer i nærmiljøet, basert på lokale ressurser, som møter reelle behov. 
  • Foreningen har et særlig fokus på nærområdene til Abildsø, men med bydels- og byomfattende effekt.  
Vil bidra til økt livskvalitet, glede, samhold og mening.
 

Kontakt oss

Adresse: Langerudhaugen 1, 1187 Oslo

Ta kontakt med oss for nærmere informasjon, priser, visningstime mm. enten ved epost eller fyll ut skjema.

E-post: kontakt@fellesskapshuset.no

Personvernerklæring

Powered by Cornerstone